Miltu sprogimas

Manoma, kad sprogimas bus greitas didelių energijos kiekių išsiskyrimas. Šis veiksmas kelia daug pavojų. Sprogimus dažniausiai lydi staigus temperatūros ir slėgio šuolis, spinduliuotės skleidimas (pvz., Žaibo ar branduolinio sprogimo šviesos impulso pavidalu arba akustinės bangos (paprastai garsas arba būdingas šūvio sprogimas. Iš pradžių nekontroliuojamas reiškinys užpildo žmones baime.

Kokios sritys gali sprogti? Dažniausiai jie patenka į paviršius, kuriuose atmosfera, kilus galimam pavojui, gali sukelti sprogimą. Sprogi aplinka yra kontaktuojama su specialiu degių medžiagų mišiniu, randančiu organizme dujas, garus ar rūkas, t. Y. Mišiniais su oru atmosferos sąlygomis, kai temperatūra yra per aukšta. Verta žinoti, kad sprogioje medžiagoje sprogimą gali sukelti tik kibirkštys arba elektros lankas.

Srityse, kurioms labiausiai rizikuojama pradėti, yra m.im. chemijos gamyklos, naftos perdirbimo gamyklos, degalinės, elektrinės, dažų gamyklos, dažų parduotuvės, degalinės, taip pat transporto priemonės, nuotekų valymo įrenginiai, oro uostai, grūdų gamyklos ar laivų statyklos. Užsidegimas aukščiau nurodytose vietose gali sukelti sprogimą, kurio padariniai būtų neįsivaizduojami. Be abejo, jie padarytų didžiulius materialinius nuostolius, taip pat sukeltų pavojų žmonių gyvybei.

Norint išvengti aukščiau paminėtos žalos, nereikėtų nuvertinti prevencinių apsaugos nuo sprogimo veiksmų. Daugelyje šalių buvo sukurti specialūs įstatymai, informacija ir normos, siekiant sumažinti sprogimo riziką ir pašalinti galimą žalą. Turint omenyje potencialiai sprogstamąją reikšmę, turi būti įdiegta sistema, kuri užtikrins saugumą visiems, dirbantiems jose.